Vi heter Emaldo och

Vi vill verkligen göra skillnad

"Emaldo grundades med en vision om att skapa en positiv inverkan på vår planet. Vi tror att vi, genom att erbjuda hållbara energilösningar, har makten att forma en grönare framtid för alla. Vårt engagemang för att minska koldioxidavtrycket driver oss varje dag och får oss att förnya oss och tillhandahålla miljövänliga produkter och tjänster. Låt oss tillsammans omfamna kraften i ren energi och bana vägen för en mer hållbar värld."
Steffen Bjerregaard
VD

Hållbarhet är

Varför vi gör det vi gör

På Emaldo brinner vi för att tillhandahålla hållbara energilösningar för ditt hem. Vi är specialiserade på home power stations med batterilagring, vilket ger dig friheten att nyttja och lagra ren energi på ett effektivt sätt. Vårt engagemang för miljön driver oss att minska koldioxidavtrycket och skapa en grönare framtid för kommande generationer.

Hållbarhet är kärnan i allt vi gör. Vi förstår det akuta behovet av att övergå från traditionella energikällor till förnybara alternativ. Genom att integrera den senaste tekniken och innovativ design gör vi det möjligt för husägare att anamma renare energialternativ samtidigt som de behåller den komfort och tillförlitlighet de önskar.

Vårt team av engagerade experter arbetar outtröttligt för att utveckla och leverera överlägsna strömförsörjningslösningar för hemmet som gör att du kan maximera ditt energioberoende. Oavsett om du vill minska ditt beroende av elnätet, skydda ditt hem under strömavbrott eller helt enkelt vill bidra till en mer hållbar värld, har Emaldo den perfekta lösningen för dig.

Genom att investera i Emaldo Power Core home power station gör du inte bara ett smart val för ditt hushåll, utan du har också en positiv inverkan på miljön. Våra system samlar effektivt solenergi, lagrar den i avancerad batteriteknik och gör den lättillgänglig när du behöver den som mest. Med Emaldo kan du njuta av en grönare, renare och mer tillförlitlig energiupplevelse.

Följ med oss på resan mot en hållbar framtid. Ta vara på kraften i förnybar energi och låt oss hjälpa dig att minska ditt koldioxidavtryck, en home power station i taget.

Vår inkluderande kultur

På Emaldo tror vi att mångfald inte bara är en ruta som ska bockas av - det är en levande kraft som driver vår innovation och tillväxt. Vi är stolta över att ha ett team som består av individer från olika nationaliteter, i olika åldersgrupper och av båda könen. Vi hyllar och bejakar dessa olikheter och ser dem som ovärderliga tillgångar som bidrar till vår kollektiva framgång.

Vår inkluderande kultur skapar en rik väv av perspektiv, idéer och erfarenheter. Vi är övertygade om att magi uppstår när människor med olika bakgrund möts. Det är i dessa olika interaktioner som vi hittar nya och banbrytande lösningar, och det är i det öppna utbytet av idéer som vi främjar kreativitet och förståelse.

Varje medarbetare på Emaldo bidrar med sin unika expertis och sina insikter till en samarbetsinriktad och stödjande miljö. Vi uppmuntrar aktivt öppen kommunikation och ömsesidig respekt och ser till att alla röster hörs och värdesätts. Vi tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering eller fördomar och främjar en atmosfär som präglas av acceptans och lika möjligheter för alla.

Genom att bejaka mångfald bygger vi inte bara ett starkare företag, vi främjar också en miljö som speglar den värld vi lever i. Vi är övertygade om att fantastiska saker kan hända när individer med olika bakgrund möts. Det är denna övertygelse som driver oss att ständigt utveckla en arbetsplats där alla känner sig uppskattade, inkluderade och får möjligheten att nå sitt fulla potential.

På Emaldo är mångfald inte bara ett ideal, det är en integrerad del av vilka vi är. Vi är fast beslutna att skapa en arbetsplats som hyllar och utnyttjar kraften i olikheter, främjar innovation och har en positiv inverkan på världen omkring oss.

Förvaltning av miljön

Att skydda miljön är kärnan i vårt uppdrag. Vi är fast beslutna att tillhandahålla hållbara energilösningar som bidrar till att minska koldioxidavtrycket och bekämpa klimatförändringarna. Genom att utnyttja förnybara energikällor och främja energieffektivitet strävar vi efter att skapa en grönare och renare framtid för kommande generationer. Vi utforskar kontinuerligt innovativa sätt att minimera vår egen miljöpåverkan och uppmuntrar våra kunder aktivt att ansluta sig till oss i denna viktiga strävan.

Medarbetarnas välbefinnande

Våra medarbetare är grunden för vår framgång. Vi är fast beslutna att skapa en arbetsmiljö som främjar inkludering, personlig och professionell utveckling och som prioriterar våra teammedlemmars välbefinnande. Vi investerar i utbildnings- och utvecklingsprogram, uppmuntrar till att balansera arbete och fritid och värnar om en kultur som präglas av respekt, samarbete och öppen kommunikation. Genom att prioritera våra medarbetares lycka och tillfredsställelse tror vi att vi tillsammans kan uppnå spetskompetens.

Starka partnerskap

Vi är medvetna om kraften som ligger i samarbete och den styrka vi får av att arbeta tillsammans. Vi skapar starka partnerskap med leverantörer, entreprenörer och andra intressenter som delar våra värderingar och vårt engagemang för hållbarhet. Genom att främja dessa relationer kan vi kollektivt driva positiv förändring och förstärka vår inverkan. Vi strävar efter öppenhet, rättvisa och ömsesidig nytta i alla våra partnerskap och ser till att de överensstämmer med våra etiska normer och bidrar till våra gemensamma mål.

Social påverkan

Som en integrerad del av samhället tar vi vårt ansvar för att ge något tillbaka och göra skillnad. Vi engagerar oss aktivt i initiativ som stöder lokala samhällen, utbildning och socialt välbefinnande. Genom att utnyttja våra resurser, vår expertis och våra nätverk försöker vi skapa en meningsfull och varaktig social påverkan. Vi tror att vi kan bidra till en mer rättvis och hållbar värld genom att stödja de samhällen vi verkar i.

På Emaldo är ansvar inte bara ett modeord, det är en integrerad del av vårt företag. Vi är dedikerade till att driva positiv förändring, göra skillnad i världen och lämna ett arv som går utöver våra produkter. Låt oss tillsammans skapa en ljusare framtid för miljön, våra anställda, våra partners och det samhälle vi alla delar.

Emaldo® globala lokaliseringar

Våra globala anläggningar

Tack vare vår innovativa inställning och vårt visionära arbetssätt är vår organisation strategiskt placerad över hela världen. Vi har valt ut optimala platser som ger oss tillgång till olika kompetenser, robust infrastruktur och spjutspetsteknik. Denna strategiska placering ger oss möjlighet att maximera vår operativa effektivitet och globala påverkan.

Emaldo® Globala huvudkontor

Olstykke, Danmark

Emaldo® Sverige

Overlida, Sverige

Global försäljning

Birmingham, Förenade kungariket

Lager för EU

Göteborg, Sverige

Programvara

Guangzhou City, Kina

Hårdvara

Shenzhen, Kina

Innovation

Shenzhen, Kina

Produktion

Shenzhen, Kina

Är du

Är du redo?

Prata med en av våra partnerserviceagenter idag och få reda på hur vi kan hjälpa dig
sälja mer.